Parkeerreglement gewijzigd

Om het kortparkeren te bevorderen en het langparkeren te ontmoedigen, is in samenspraak met de Middenstand het parkeerreglement van de blauwe zone in het centrum gewijzigd.

Het voorstel om de begrensde parkeertijd van 1 uur te verlengen naar 2 uur, kreeg unanieme goedkeuring. Voor een totale renovatie van de Gemeentelijke Basisschool, Sint-Pieter 2, keurde de raad eenparig een bedrag van ruim 2 miljoen euro goed.

• De meerderheid vroeg de goedkeuring van het voorstel tot oprichting en werking van een tuchtcommissie en de aanduiding van de leden en plaatsvervangers in die commissie. Die goedkeuring kreeg de meerderheid niet van de twee oppositiefracties.

“Wij vragen ons af waarom er nu plots een tuchtcommissie moet komen. Die is er in het verleden nooit geweest en ook nooit nodig geweest. Indien er bij hoge uitzondering al eens een tuchtprobleempje was, dan werd dat in de voltallige gemeenteraad in geheime zitting behandeld”, stelde Vera Jans voor de CD&V/N-VA. Het VB stemde om dezelfde reden ook tegen.

SH

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio