Manneken Pis steunt Afrikaanse boeren en plast melk

Vandaag plast Manneken Pis, uitgedost als een Afrikaanse veeboer, de hele dag melk. Zo vraagt 'Dierenartsen zonder Grenzen' aandacht voor de Wereldmelkdag nu zondag.

fbaeten

Vorig jaar was het thema kamelenmelk. Dit jaar richt 'Dierenartsen zonder Grenzen' de aandacht op het weinig benijdenswaardige lot van de veeboeren in het straatarme Niger, een land op de grens van de Sahel en de kurkdroge Sahara.

In veel landen in de Sahel is melk uit eigen land een van de schaarse voedselbronnen, zeker nu de prijzen van voedsel op de wereldmarkten fors gestegen zijn.