Onderzoekers ontrafelen stukje van Stonehenge-mysterie

Stonehenge was veel langer en veel eerder een begraafplaats dan voorheen was aangenomen. Dat zijn de bevindingen die een archeologisch onderzoeksteam van de universiteit van Sheffield deed op de historische site in het Zuidwesten van Engeland.

jrosquin

Het onderzoek van de opgegraven restanten leert dat de eerste begrafenisceremonieën in Stonehenge terug gaan tot 3.000 voor Christus, toen de eerste greppels rond het monument werden gegraven. Die praktijk van rituele begrafenissen en crematies hield zo'n 500 jaar aan. Rond die tijd werden ook de eerste grote massieve rotsblokken op de mysterieuze site neergepoot.

De onderzoekers veronderstellen ook dat de lichaamsresten toebehoren aan mensen uit een enkele familie, vermoedelijk een heersende dynastie. "Het was zeker geen plek waar eender wie begraven kon worden. Je moest iets voorstellen in die tijd", zei teamleider Parker Pearson.

Het team ontdekte ook dat er rond Stonehenge een heel dorp was gebouwd met mogelijk 1.000 woningen, die tijdelijk werden bewoond wanneer begrafenissen werden gehouden.

Ondanks de nieuwe bevindingen blijven er nog heel wat mysteries rond de ontstaansgeschiedenis en de opbouw van Stonehenge voorlopig onopgelost.