3.000 laatstejaars bewijzen hun kennis Frans

3.067 leerlingen van het zesde leerjaar legden donderdag een toets af. Die peilt naar de kennis van het Frans van de laatstejaars.

wverhaert

Met de peiling Frans wil minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke nagaan of de leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen voor Frans lezen, luisteren, schrijven en spreken beheersen.

Een kwart van de leerlingen legde ook een praktische proef spreken af bij een toetsassistent. Het is de eerste keer dat een taal "spreken" getoetst wordt tijdens een peiling.

Frans is pas sinds het schooljaar 2004-2005 verplicht in het vijfde en zesde leerjaar. De Vlaamse overheid wil er zo voor zorgen dat leerlingen bij de aanvang van het secundair onderwijs al een basis Frans bezitten.

Betere aansluiting nodig

In juni 2007 werd de kennis van het Frans bij de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs gemeten. Hieruit bleek dat er een betere aansluiting nodig is tussen de eindtermen Frans in het lager en secundair onderwijs.

Op 5 en 6 juni volgt een tweede peilingtoets over wiskunde bij 5.714 leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. De resultaten worden in de eerste helft van 2009 verwacht.

Voorbeeldvraag

Je vindt dit een mooie kaart. Voor welke gelegenheid verstuur je ze?

  • voor grootouderdag
  • voor je kerstwensen
  • voor je nieuwjaarswensen
  • voor je verjaardag