Belgische werknemer gaat met plezier naar het werk

De gemiddelde Belg is tevreden over zijn job. Voor het derde jaar op rij is de globale tevredenheid van de werknemers significant toegenomen. In tegenstelling tot Vlaanderen zet de stijging zich niet door in Brussel en Wallonië. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-specialist Securex.

jrosquin

Maar liefst 83 % van de Belgen gaat met plezier naar het werk. De toegenomen jobtevredenheid wordt voornamelijk toegeschreven aan het groter vertrouwen dat er bestaat in de toekomst van de eigen organisatie. Daarnaast hebben de werknemers meer het gevoel dat ze professionele vooruitgang kunnen boeken binnen het bedrijf, dat ze zelfstandiger kunnen werken en dat de contacten met de collega's verbeteren. Ook ervaren Belgische werknemers over het algemeen steeds minder tijds- en werkdruk.

Jobhoppen

Desondanks zijn nog steeds 3 op 10 werknemers van plan om hun werkgever op korte of op lange termijn te verlaten. Dat is opvallend meer dan in onze buurlanden Frankrijk en Nederland.

De onderzoekers menen ook dat de tevredenheidscijfers nog omhoog kunnen, onder andere door de directe communicatie tussen leidinggevende en werknemer te optimaliseren en door meer rekening te houden met de ambities en doelstellingen van de werknemers.

Wantrouwen in directie

Enig minpuntje is het duidelijke gebrek aan vertrouwen in de beslissingen van de directie. Meer dan een derde van de Belgische werknemers wantrouwt zijn bazen, een sterke stijging met vorig jaar.

Uit de statistieken blijkt tenslotte dat het ideale profiel voor een gelukkige werknemer een vrouwelijke leidinggevende is in een Vlaams privébedrijf dat minder dan 1000 werknemers tewerk stelt.