Herenakkoord over grind

Het ziet ernaar uit dat de Limburgse milieu- en grindsector op dezelfde golflengte zitten in het grinddebat. Belbag, de federatie van grindbedrijven, schaart zich achter het idee van de milieuverenigingen dat er in de toekomst alleen nog projectmatig kiezel uit de Limburgse bodem gehaald mag worden. Voorlopig blijft het bij een herenakkoord dat nog niet op papier gezet is. Minister Crevits moet namelijk eerst nog beslissen over de toekomst van de grindwinning.

ecoolen

Volgens het huidige grinddecreet, dat dateert uit de jaren 90, is de grindwinning eindig. Als de quota behaald zijn over een paar jaar, is het gedaan. Maar de Vlaamse regering wil nieuwe mogelijkheden voor grindwinning als alle betrokken partijen daarover een consensus bereiken. Tijdens het grindoverleg vorig jaar hebben de vertegenwoordigers van de milieu- en landbouworganisaties zich verzet tegen verdere ontgrinding.

De voorbije maanden zijn er nog discrete contacten geweest tussen de betrokken organisaties, en er lijkt een toenadering in de maak. “Voor grind dat nog vrijkomt bij bepaalde projecten, zijn een aantal zaken afgesproken”, bevestigt Gust Feyen (Limburgse milieukoepel). Zo kan bijvoorbeeld de sanering van het industriegebied Op de Berg in Maasmechelen betaald worden met grindontginning. Maar we stappen niet in een scenario waarbij er ‘à volonté’ grind uitgehaald kan worden. Voor ons zit de draagkracht van het Maasland aan zijn limiet.”

Garanties

Luc Severijns, voorzitter van Belbag, zegt dat er een werkbaar akkoord uit de bus is gekomen. “Als we projectmatig te werk gaan, en we gezamenlijk projecten aanpakken, zal dat de ecologie ten goede komen. Grindwinning kan de motor zijn om gewenste ontwikkelingen te bespoedigen. De projecten moeten voor ons wel een zodanige omvang hebben dat ze economisch haalbaar zijn. We staan dus achter de projectmatige aanpak en dat is geen ‘gratuite’ uitspraak. We kunnen deze aanpak garanderen en de gemeenten en provincie zullen er hun zeg over krijgen”, besluit Severijns.

Met de Boerenbond, die vooral bevreesd is dat er nog meer landbouwgrond verdwijnt, zijn er nog geen afspraken. Het is nu eerst wachten op een beslissing van Vlaams minister Hilde Crevits. Zij heeft nog voor deze zomer een beslissing aangekondigd.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio