Stad wil ‘groene wagens’ gratis laten parkeren

Op voorstel van Groen!-gemeenteraadslid Frank Keunen werkt de stad Hasselt momenteel aan een plan om eigenaars van milieuvriendelijke, zogenoemde ‘groene’ wagens, gratis te laten parkeren in de stad. Daarmee wil de stad automobilisten aanmoedigen hun volgende autoaankoop milieubewuster te doen. Wie zo’n auto heeft, kan dan wellicht een ‘eco-vignet’ krijgen in de verkeerswinkel.

“Wat in Stockholm en Göteborg kan, moet in Hasselt ook mogelijk zijn”, meent Frank Keunen.

“Daar heeft de invoering van deze maatregel er toe bijgedragen dat 50 procent meer ‘groene’ wagens verkocht werden. De strategie van de Zweden kreeg intussen ook al navolging in het Oostenrijkse Graz en in Californië met Los Angeles als bekendste uitschieter.”

Ecoscore

“Welke wagens in aanmerking komen, is eenvoudig te controleren via ‘Ecoscore’, een databank ontwikkeld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en de Vrije Universiteit Brussel. De ‘Ecoscore’ houdt rekening met de uitstoot van broeikasgassen en van fijn stof. De stad zou dan, naar analogie met de kaarten voor bewonersparkeren een ‘groene kaart’ kunnen uitreiken in de verkeerswinkel. Wie die kaart dan zichtbaar plaatst mag, in de aangegeven zones en mits het leggen van zijn parkeerschijf, gedurende de voorziene tijd gratis parkeren gedurende één of twee uur.”

Eco-vignet

“Een inhoudelijk goed voorstel waar we alles voor gaan doen om het ook daadwerkelijk te realiseren”, zeggen burgemeester Herman Reynders en schepen van mobiliteit Rob Beenders. “Uiteraard blijft onze eerste optie dat mensen te voet, met de fiets of met de bus naar Hasselt komen, maar als men dan toch voor de auto kiest, is een ‘groene’ wagen uiteraard beter. Wij gaan nakijken of we de mensen die het aanvragen jaarlijks een ‘eco-vignet’ kunnen bezorgen op basis van hun inschrijvingskaart van hun wagen. Die geeft meteen de ecowaarde aan.”

Dirk JACOBS

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio