Europese Commissie spreekt klare taal over home grown

Print
Europese Commissie spreekt klare taal over home grown

Europese Commissie spreekt klare taal over home grown

De Europese Commissie heeft zich vandaag duidelijk uitgesproken vóór de UEFA home grown regel. In tegenstelling tot de 6+5 regel van FIFA, kiest UEFA voor een behoedzamere aanpak, stelt de Commissie.

CD&V Europarlementslid Ivo Belet, auteur van het rapport over de toekomst van het professioneel voetbal in Europa, reageert verheugd. "Het Europees Parlement riep in zijn rapport over het Witboek Sport FIFA al op om af te stappen van de omstreden '6+5'-regel en de door UEFA ingevoerde 'home-grown'-regel te ondersteunen. Wij staan 100% achter maatregelen die voor meer investeringen in jong talent zorgen, maar het '6+5'-voorstel is niet de juiste manier omdat het niet te rijmen valt met het vrij verkeer van werknemers in de EU. Bovendien discrimineert het spelers op basis van hun nationaliteit.

"We zijn erg blij dat de Commissie haar steun toekent aan de UEFA 'home-grown' maatregel die bepaalt dat voetbalclubs een minimum aantal zelf opgeleide spelers in de eigen kern moeten opnemen. Het minimum bedraagt dan 8 op 25, waarvan 4 opgeleid in de club en 4 in dezelfde competitie. Deze regel zet clubs ertoe aan om meer in te zetten op lokaal opgeleid talent. Het legt ook geen beperkingen op wat de nationaliteit van de spelers betreft."

Kinderhandel

"Toch mogen we nu niet stil zitten. We moeten verder werken aan maatregelen die de uitbuiting van kinderen in het voetbal drastisch aan pakken. Miljoenen Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse kinderen zien voetbal als een kans om in Europa te geraken en worden zo gemakkelijk het slachtoffer van louche spelersmakelaars. De voetbalorganisaties en de lidstaten moeten alles in het werk stellen om deze praktijken te bestrijden en strenge sancties opleggen aan makelaars die hun handen vuil maken aan kinderhandel."