Laruelle wil Amerikaanse 'chloorkippen' buiten houden

Print
Laruelle wil Amerikaanse 'chloorkippen' buiten houden

Laruelle wil Amerikaanse 'chloorkippen' buiten houden

Minister Laruelle kant zich tegen de invoer van Amerikaanse kippen die met chloor zijn behandeld. Ze wijst het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op te heffen dan ook resoluut af.

"Alle spelers binnen de voedselketen moeten momenteel aanzienlijke inspanningen leveren om de voedselveiligheid te verbeteren", zegt Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

Laruelle: "De toegang van met chloor behandelde kippen tot de Europese markt, zou een onaanvaardbare concurrentievervalsing vormen voor de Belgische en Europese spelers."

'Onvolledig etiket'

"Bovendien stemmen de producten niet overeen met de soort voedingsmiddelen die de Belgische en Europese consument wenst. Denk maar aan de etikettering die onvolledig en zelfs onvoldoende is."

De minister zal ervoor blijven pleiten dat het voorstel tijdens de hele goedkeuringsprocedure wordt tegengehouden, ook binnen de Europese Raad.