'Fiscus mag nieuwe kmojobs niet bestraffen'

Print
'Fiscus mag nieuwe kmojobs niet bestraffen'

'Fiscus mag nieuwe kmojobs niet bestraffen'

"Kmo’s die extra mensen aanwerven, moeten aangemoedigd worden in plaats van bestraft." Dat zegt de liberale politicus Bart Tommelein. De man heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om kmo’s gedeeltelijk vrij te stellen van de extra werkgeversbijdrage van 1,69%.

In het crisisjaar 1981 besliste de toenmalige regering een bijkomende werkgeversbijdrage van 1,60% te gaan heffen om de sociale zekerheid te kunnen blijven financieren. In de jaren ‘90 werd de bijdrage niet afgeschaft, maar verhoogd tot 1,69%. Enkel kmo’s met minder dan tien werknemers werden vrijgesteld van deze extra belasting.

Bart Tommelein ziet in deze regeling een probleem: “Een werkgever met méér dan negen werknemers moet voor alle medewerkers zo’n bijdrage betalen. Een bedrijf met maar negen werknemers niet. Dat betekent een serieuze rem op de jobcreatie bij kmo’s.”

'Werken moet lonen'

Tommelein diende samen met partijgenoten Somers en De Croo een wetsvoorstel in om dat obstakel weg te werken. Tommelein: “Werken moet lonen. Jobs creëren moet worden gestimuleerd in plaats van getaxeerd.”

Het voorstel bestaat erin om de eerste negen werknemers in een bedrijf steeds vrij te stellen van deze bijdrage. "Dat kan makkelijk bepaald worden via anciënniteit. Jobcreatie is een absolute prioriteit voor deze regering. Laten we er dan ook letterlijk en figuurlijk werk van maken. Elke lastenverlaging kan daarbij helpen.” besluit Tommelein.