Levensduurte lokt meer Belgen naar kringloopwinkels

Print
Levensduurte lokt meer Belgen naar kringloopwinkels

Levensduurte lokt meer Belgen naar kringloopwinkels

De 99 kringloopwinkels en Kringwinkels lieten in 2007 een groei van 10 % en meer optekenen op het vlak van aantal klanten en omzet. Maar ook de inzameling van herbruikbare goederen bleef in stijgende lijn gaan. De sector zet daarmee de trend van de afgelopen jaren verder.

De inzameling van herbruikbare goederen stijgt jaar na jaar. In 2007 zamelde de kringloopsector een gemiddelde van 7,19 kg/inwoner aan goederen in.

De kringloopcentra zijn erg actief in het inzamelen en hergebruiken van afgedankte elektrische toestellen. Een deel ervan, zo'n 172 000 grote en kleine apparaten, vond na testen en eventueel herstellen een koper in de kringloopwinkels. De rest belandde via Recupel bij gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

Kleding

De kringloopwinkels slagen erin om de helft van de ingezamelde goederen opnieuw te verkopen. Bijna 3 miljoen kopers vonden het voorbije jaar in de 99 kringloopwinkels meubelen, huisraad, boeken, textiel of andere unieke spullen naar hun gading.

Sterkste stijger in de verkoop is de kledij. De kringloopcentra zamelen steeds meer textiel in, maar verkopen er ook meer van in de winkels.

Dalende koopkracht?

De blijvende groei van de kringloopsector doet vermoeden dat door een koopkrachtdaling meer mensen de weg naar het hergebruik vinden. Maar er zijn ook andere elementen die overduidelijk een verklaring voor een sterke stijging van het aantal klanten en omzet verklaren.