Rookverbod voor Rolling Stones in Amsterdam Arena

Komende zomer treden de Rolling Stones op in de Amsterdam Arena. Als rokers Keith Richards en Mick Jagger een sigaretje durven opsteken tijdens hun optreden riskeert de uitbater van de Arena een boete van 300 tot 2400 euro.

fbaeten

BR>

Dat valt af te leiden uit de 'handleiding invoering rookvrije zones horeca, sport, kunst en cultuur' die de Nederlandse overheid maandag liet publiceren. Samengevat komt het volgens de woordvoerder van de VWS hierop neer:"Vanaf 1 juli kan roken in een horecagelegenheid mag niet meer. Klaar." Omdat het ministerie beseft dat er bij het grote publiek er horeca-uitbaters nog veel vragen zijn start het zeer binnenkort met een grootscheepse campagne in de media.

Keith en Mick kunnen desondanks toch nog hoop koesteren op een sigaretje tijdens hun optreden in Nederland. Als beslist wordt zonder dak te spelen is het rookverbod niet van toepassing.