'Buurtbemiddeling kan politie overbodig maken'

Print
'Buurtbemiddeling kan politie overbodig maken'

'Buurtbemiddeling kan politie overbodig maken'

Sint-Truiden - “Buurtbemiddeling moet een integraal onderdeel van de veiligheidsketen worden. Zo kunnen we veel problemen voorkomen”, zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Aanleiding voor het gesprek is een studiedag vandaag over buurtbemiddeling. Ludwig Vandenhove is een van de sprekers. Hij is een grote voorstander van deze aanpak. Zo diende hij wetsvoorstellen in om buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden te ondersteunen en werkte zijn stad Sint- Truiden mee aan een proefproject. Maar waar gaat het juist om? Een overzicht.

Wat is het?

Buurt- of burenbemiddeling is een proces waarbij een neutrale derde persoon bemiddelt tussen twee of meer partijen bij meningsverschillen of belangenconflicten. De bemiddelaar moet onpartijdig zijn. Hij heeft géén beslissingsbevoegdheid, maar moet de partijen begeleiden in hun zoektocht naar een oplossing.

Structuur nodig

Politiestatistieken tonen aan dat de mensen steeds gemakkelijker de weg vinden naar het politiekantoor. Maar de aangiftes slaan vaak op kleine problemen. Volgens Ludwig Vandenhove kunnen de meeste problemen ’wegbemiddeld’ worden. Maar dan moeten er wel bemiddelaars en een structuur zijn om dat mogelijk te maken.

Veiligheidsketen

Ludwig Vandenhove vindt het daarom nodig dat burenbemiddeling een integraal onderdeel van de globale veiligheidsketen wordt. Bemiddelen moet erger voorkomen. Is bemiddeling succesvol, dan moeten daarna politie en rechters niet meer optreden.

Vrijwilligers

Overigens denkt Ludwig Vandenhove dat men naar Nederlands voorbeeld ook met vrijwilligers kan werken. Ze moeten dan wel eerst een opleiding krijgen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio