300 zelfdodingen per jaar in ziekenhuizen

Print
300 zelfdodingen per jaar in ziekenhuizen

300 zelfdodingen per jaar in ziekenhuizen

Jaarlijks noteert men bijna 300 zelfdodingen in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 200 zelfdodingen in algemene ziekenhuizen. Dit blijkt uit officiële cijfers van minister Laurette Onkelinx in antwoord op een vraag van Open Vld-volksvertegenwoordiger Hilde Vautmans.

De meest recente volledige cijfers dateren van 2004 en 2005. Er zijn geen aanwijzingen dat sindsdien er veel veranderd is, integendeel. Hilde Vautmans stelde haar schriftelijke vraag nadat ze gealarmeerd was door verpleegkundigen over de vele zelfdodingen in ziekenhuizen.

De cijfers die minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx vrijgaf, geven aan dat het om een heel groot probleem gaat. Verrassend voor Hilde Vautmans is het hoge aantal zelfdodingen in gewone algemene ziekenhuizen.

In 2004 noteerde men 285 zelfdodingen, waarvan 94 in psychiatrische ziekenhuizen en niet minder dan 191 in algemene ziekenhuizen. In 2005 liep het aantal zelfdodingen verder op tot 281, waarvan 81 in prsychiatrische ziekenhuizen en exact 200 in algemene ziekenhuizen. Over het algemeen gaat het om dubbel zoveel mannen als vrouwen, maar bijna net zoveel Franstaligen als Vlamingen.

Het is niet geweten hoe de zelfdodingen gebeur(d)en en in welke afdelingen. Hilde Vautmans wil dat dit uitgezocht wordt om zo een actieplan te kunnen uitwerken.