Overheid weigert veldproef met genetisch gewijzigde populieren

Print
Overheid weigert veldproef met genetisch gewijzigde populieren

Overheid weigert veldproef met genetisch gewijzigde populieren

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) reageert teleurgesteld op de afwijzing door de federale overheid van haar aanvraag voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren. "Er is geen enkele reden om onze aanvraag af te wijzen", luidt het.

"De overheid legt met haar beslissing het gezaghebbend oordeel van de Adviesraad voor Bioveiligheid naast zich neer", zegt Joke Comijn van het VIB. "Het is een zware klap voor het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en de ontwikkeling van de biotechnologie in België in het bijzonder."

Bio-ethanol

VIB had een aanvraag ingediend voor een veldproef met populieren met een gewijzigde houtsamenstelling. Comijn: "Die maakt hen meer geschikt voor de productie van bio-ethanol. Er is vandaag veel aandacht voor biobrandstoffen, maar het is nog relatief moeilijk om efficiënt bio-ethanol uit hout te produceren. Serreproeven hebben aangetoond dat uit dit hout tot 60% meer bio-ethanol kan worden geproduceerd."

Veldproef

"Het is van groot wetenschappelijk belang om veldproeven te kunnen doen. Het is gekend dat planten in een serre zich anders gedragen dan in het veld, waar ze blootgesteld worden aan weersinvloeden, seizoenen en een diepe bodem. De veldproef zou dan ook de ultieme test zijn geweest om na te gaan of hout van bomen die in reële buitenomstandigheden zijn gegroeid ook op een meer efficiënte wijze kan worden omgezet naar bio-ethanol"

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie onderzoekt nu de mogelijkheden om tegen de beslissing van de federale overheid in beroep te gaan.