'Meer produceren is geen antwoord op de voedselcrisis'

De hoge prijzen voor voedingsmiddelen op de wereldmarkten doen overal stemmen opgaan om de landbouw nog efficiënter en productiever te maken. “Een hardnekkige mythe”, vindt Michael Pimbert. De man pleit voor “lokale voedselsystemen” om de voedselveiligheid van de mensheid te garanderen.

wverhaert

"Het is een hardnekkig mythe dat er niet genoeg te eten is voor iedereen", vertelt Michael Pimbert. Pimbert is directeur van de afdeling Landbouw en Biodiversiteit van het in Londen gevestigde Internationale Instituut voor Milieu en Ontwikkeling. "De oogsten zijn groot genoeg om iedereen te voeden. Waar het om draait is de voedselverdeling en inkomensongelijkheid."

"Niemand onderzoekt wie precies toegang heeft tot land en voedsel. Het is gemakkelijker over een technologische oplossing te praten dan over het grote plaatje. We moeten op zoek gaan naar manieren om de voedselproductie in de wereld te verbeteren, vooral voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen."

Subsidies dumpen

"Lokale voedselsystemen beginnen op gezinsniveau en breiden zich uit tot de buurt, de gemeente en de regio. Naast lokale voedselproductie gaat het om de verwerking van voedsel, de voedselverdeling, de toegang tot het land en het gebruik ervan, recyclage en afvalverwerking. Het zijn ecologische en democratische systemen die onder directe controle van de burgers staan."

"Dertig jaar neoliberaal beleid heeft de lokale voedselvoorziening vernietigd door massaal gesubsidieerde landbouwproducten uit rijke landen te dumpen op de markten van arme landen. Een halt toeroepen aan de import van goedkoop gesubsidieerd voedsel is zo’n eerste stap. Er moet op nationaal en internationaal vlak werk worden gemaakt van voedselsoevereiniteit in samenwerking met sterke lokale organisaties."

Bron: IPS