Een op zeven Belgen gaat zonder partner door het leven

Print
Een op zeven Belgen gaat zonder partner door het leven

Een op zeven Belgen gaat zonder partner door het leven

Begin januari 2006 woonden bijna 1,5 miljoen Belgen alleen: 800.000 vrouwen en 700.000 mannen. Dat is een zeer sterke stijging ten opzichte van 1970, toen er in het totaal slechts iets meer dan 600.000 singles waren. Dat alles blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek, een onderdeel van de FOD Economie.

De samenstelling van de singles is aan het veranderen. In 1981 ging het vooral om weduwen en weduwnaars. In 2006 vormen de alleenstaanden die nooit huwden de grootste groep (38,0%). Singles huren doorgaans een appartement en zijn gemiddeld lager geschoold dan samenwonenden. Vrouwelijke singles verdienen meer, terwijl mannen dan weer relatief minder geld in het laadje brengen. Bovendien tellen beide geslachten dubbel zo veel werklozen.

Explosieve stijging

De voorbije decennia is het aantal singles explosief gestegen. Terwijl in 1970 4,4% van de Belgische mannen en 8,2% van de Belgische vrouwen op hun eentje leefden, was dat in 2006 het geval voor 13,5% van de mannen en 14,8% van de vrouwen. De toename is sterker bij mannen dan bij vrouwen en dan vooral in Vlaanderen. Het aantal Vlaamse alleenstaanden van het mannelijke geslacht verviervoudigde maar liefst op 35 jaar tijd.

Het lijkt er wel op dat de grootste toename van het aantal singles momenteel achter ons ligt. In Vlaanderen en Wallonië steeg het aantal singles verhoudingsgewijs het snelst in de jaren 80. In het Brussels Gewest deed de grootste boom zich voor in de jaren 90.