"Koolstofbuisjes even gevaarlijk als asbestvezels"

Print
"Koolstofbuisjes even gevaarlijk als asbestvezels"

Koolstofbuisjes even gevaarlijk als asbestvezels

Maar wie een fietskader, tennisracket of golfclub van koolstofvezels bezit, zou zich geen al te grote zorgen moeten maken. Want het gevaar is (nog) niet bewezen.

Koolstofbuisjes (foto) zijn een van de eerste toepassingen van nano-technologie. Het zijn opgerolde stukjes koolstof, in de vorm van buisjes, die veel sterker maar ook veel lichter zijn dan staal. Het risico bij inademing van dit materiaal zou gelijkaardig zijn aan het risico bij blootstelling aan asbestvezels.

Een team wetenschappers heeft koolstofvezels ingebracht in de darmen van muizen, en konden vaststellen dat ze verwondingen veroorzaken die gelijkaardig zijn aan de verwondingen van asbest in menselijke longen. In longen leidt dit tot mesothelioma, een dodelijke kanker. Dit blijkt uit een aritkel dat verscheen in Nature Nanotechnology.

"Klein risico"

De studie onderzocht niet hoe koolstofvezels eventueel kunnen vrijkomen in de lucht. En evenmin of de vezels, zich zoals de naaldvormige asbestvezels, kunnen vastzetten in de longen. Toch schatten de onderzoekers het risico voor de gewone consument in als "klein".

Het grootste risico lopen wellicht werknemers in labo's of bij fabrikanten van producten met koolstofvezels. Onderzoeker Andrew Maynard, auteur van het artikel in Nature Nanotechnology, stelt dat voor koolstofvezels dezelfde voorschriften zouden moeten gelden als voor asbest.