Nooit zo veel orgaandonoren als vandaag

Print
Nooit zo veel orgaandonoren als vandaag

Nooit zo veel orgaandonoren als vandaag

Het aantal orgaandonoren in ons land is op amper een half jaar tijd met bijna 10.000 gestegen. In totaal zijn er nu 83.000 kandidaat-donoren.
BR>

Door deze stijging nemen sommige wachtlijsten, zoals voor nieren en levers, spectaculair af. Al sinds 2005 is er in ons land een sterke stijging van het aantal kandidaat-orgaandonoren, “Een kleine drie jaar geleden waren er in België 33.000 mensen die zich lieten registreren”, zegt Christiaan Decoster, directeurgeneraal van de FOD Volksgezondheid. “Nu zijn er dat 83.041, wat een stijging met meer dan 50.000 betekent. Vooral de laatste maanden is de toename aanzienlijk. Sinds oktober 2007 registreerden we bijna 10.000 nieuwe personen.”

Wachtlijsten

Gevolg van deze sterke stijging is dat de wachtlijsten voor bepaalde donororganen voor het eerst spectaculair afnemen. “Tegenover 2005 is de wachtlijst voor een nier gedaald van 966 tot 796 patiënten, die voor een lever van 249 tot 166 patiënten.” Oorzaak van deze positieve trend zijn de sensibiliseringscampagnes. Toch blijft verdere actie noodzakelijk. Daarom zal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) binnenkort nieuwe campagnes aankondigen, die zich expliciet richten op jongeren.