Ontruiming en herbegraving kerkhof Lozen

Bocholt - In Lozen wordt deze week gestart met de ontruiming van een aantal graven op het kerkhof. “Een 180-tal graven uit de periode 1900-1970 wordt ontruimd. De nabestaanden werden hierover geïnformeerd. Dinsdag start de aannemer met de herbegravingswerken”, zegt burgemeester Jean-Paul Peuskens.

De nabestaanden mochten kiezen tussen het herbegraven in een nieuw graf of bijbegraven in een graf van een ander overleden familielid. “Het stoffelijk overschot van de meeste overledenen wordt herbegraven in een gezamenlijk graf. Dit krijgt een herinneringszuil met daarop de namen van de overledenen”, zegt Peuskens. Zaterdag konden nabestaanden grafstenen, tekens of foto’s afhalen op het kerkhof.

Openingsuren
Omwille van de ontruimingswerken zijn de openingsuren op het kerkhof nog tot vrijdag 27 juni beperkt. Tijdens de ontgraving is de werkzone afgeschermd, zodat je op werkdagen van 8 tot 17 uur en in de weekends van 13 tot 17 uur het kerkhof kan bezoeken.
“De privacy bij ontruimingswerken en de veiligheid van de kerkhofbezoekers liggen aan de basis van deze tijdelijk beperkte openingsuren”, besluit burgemeester Peuskens.
Er zijn twintig werkdagen voorzien en de kosten worden geraamd op 26.560 euro.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio