10 sociale koopwoningen op Den Kulter

Gingelom - De gemeenteraad heeft het Lokaal Woonplan goedgekeurd, een aantal concrete acties en maatregelen die het gemeentebestuur wil verwezenlijken tijdens de beleidstermijn 2008 – 2012. Hoofdprioriteit vormt het recht op goed en betaalbaar wonen in een kwaliteitsvolle woonomgeving.

“De druk op de woningmarkt leidt tot hogere prijzen en uitsluitingsmechanismen, zowel op de huur- als op de koopmarkt, en wij willen als gemeente regulerend optreden”, zegt schepen van Huisvesting en Ruimtelijke Ordening Gilbert Medart. “We zullen daarom het aanbod aan sociale woningen op peil houden door de realisatie van kleinschalige projecten van sociale woningbouw in de gemeente.”

Een aantal projecten voor sociale koopwoningen en sociale huurwoningen liggen al vast. Er worden 10 koopwoningen gebouwd op Den Kulter in Gingelom (start 9/2008), 10 op het Groenhof in Jeuk (2009-2010) en 12 in de Bronstraat in Mielen-Boven-Aalst (2010-2011). Als sociale huurwoningen zijn volgende projecten gepland: de renovatie van het Oud Klooster in Montenaken (13 woongelegenheden voor senioren), aan de Peremplaats in Montenaken (15 appartementen), in de Bronstraat te Mielen (18 woongelegenheden) en in de Honsemstraat in Borlo (nieuwbouw school met 3 seniorenwoningen en 5 sociale appartementen).

“In dit plan is er veel aandacht voor een gedifferentieerd aanbod naar verschillende woonvormen voor senioren”, verduidelijkt schepen Medart. “De gemeente en het OCMW willen ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wij gaan ook actief op zoek naar sociale huurwoningen in Jeuk, en onderzoeken ook de mogelijkheden voor sociale koopwoningen in Montenaken. Binnen het woonuitbreidingsgebied ‘Dorpskouter in Gingelom’ is het de bedoeling te komen tot een mix van villabouw , sociale kavels en privé-seniorenwoningen.”

Erwin REYSKENS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio