Heers zit met bron in stoep

Heers zit met bron in stoep

Heers zit met bron in stoep

Heers - In de Paardskerkhofstraat in Heers borrelt al sinds de winter water omhoog op en plaats waar de mensen dat liever niet hebben.
Met name tussen de klinkers van de stoep. Het zuivere water loopt via de goot in de riolering. Een onbegrijpelijke verspilling, vinden de bewoners die denken dat de waterleiding gesprongen is. Maar het lijkt eerder een communicatieprobleem, want volgens de gemeente en waterleidingmaatschappij gaat het om een natuurlijke bron.

“Van overal word je vandaag aangemaand energie, water en elektriciteit te besparen. En dan zie je dat in de Paardskerkhofstraat het water zomaar als een bron ‘uitborrelt’ en dat al sinds enkele maanden. Wat een verspilling. De watermaatschappij is al verscheidene keren aangesproken maar vindt het blijkbaar niet zo belangrijk om hier iets aan te verhelpen.” Dat schrijft Marcel Budenaers namens zijn bejaarde ouders in een brief aan deze krant.

“Al van in de winter komt het water hier omhoog”, beaamt zijn moeder Berta Frisson. “De waterleidingsmaatschappij heeft dat wel ooit eens opengelegd en weer terug toegemaakt. Maar het blijft borrelen en niemand trekt er zich iets van aan. Naar het schijnt zou de waterleiding in de straat rot zijn...”

Berta woont al haar hele leven in de Paardskerkhofstraat, bijna 76 jaar nu, en heeft zoiets nog nooit meegemaakt. “Vroeger was er wel een beekje waar het water naartoe liep. Het is hier wel altijd een nat gebied geweest. In ‘97 is de straat wel vernieuwd. En nu is alles volgebouwd en kan het water niet meer de grond in. Als er toch maar eens iemand zou komen kijken wat er aan de hand is”, oppert de bejaarde vrouw.

Opsporingsdienst
Bij de VMW, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, vertelt directeur Michel Vanroy dat de ploeg ‘lekopsporingen’ al daar geweest is. “Na verschillende meldingen zijn we ter plaatse gegaan, hebben een gat gemaakt maar geen lek gevonden. Het komt dus niet van de waterleiding, maar van het grondwater, Het is er erg nat in de omgeving. In de aangrenzende Vijverstraat staan de landerijen overigens meestal blank.”

Vanroy wijst er nog op dat er bij een lek in de waterleiding veel meer aan de oppervlakte zou komen. “Onder druk wordt zo’n lek almaar groter en dan krijg je verzakkingen en komt het water naar boven gespoten. Dat het is hier duidelijk niet het geval. Het komt dus uit de natuur of misschien van een drainage waar iets aan scheelt.”

Het gemeentebestuur bevestigt dat het om een natuurlijk fenomeen gaat. “Het zou een bron zijn, opborrelend grondwater dat zich een weg zoekt”, zegt secretaris Jos Vints. “Aquafin heeft hier indertijd gewerkt aan een gescheiden rioleringsstelsel. Misschien heeft het grondwater zich daardoor een andere, natuurlijke weg gezocht.” En wordt de bron nu ingericht als nieuwe toeristische attractie? “Ach, we hebben al zoveel bronnen in Heers”, lacht de secretaris. “Maar we willen dit wel eens opnieuw bekijken.”

Guy THUWIS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio