Belgen leven ruim drie maanden langer

De Belgische bevolking kent een lichte stijging van de levensverwachting. Vergeleken met de 24 andere landen van de Europese Unie, bevinden we ons in de middenmoot. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

wverhaert

De levensverwachting bij de geboorte bedraagt iets meer dan 77 jaar voor mannen en 82,65 jaar voor vrouwen. In 2005 was dat nog respectievelijk 76,64 en 82,36 jaar. Beide geslachten kennen dus een toename van de levensverwachting met meer dan een kwartaal. Het verschil tussen vrouwen en mannen is het kleinst in de provincie Antwerpen (4,71 jaar) en het grootst in Henegouwen (7,31 jaar). Vlamingen leven bovendien gemiddeld langer dan Walen.

"De levensverwachting bij de geboorte is een goede demografische indicator voor de levensomstandigheden en de gezondheid van de bevolking", weet woordvoerder Freddy Verkruyssen. "Ze weerspiegelt de structurele veranderingen bij de bevolking, de vooruitgang inzake gezondheid, de gewijzigde levensstijl, kortom: de sociaaleconomische omstandigheden in het algemeen."

Aangeboden door onze partners