Alcohol belangrijke oorzaak ongewenste zwangerschappen

Dames drinken onrustwekkend veel. Bij vrouwen kunnen de gevolgen nog erger zijn dan bij mannen. Zo ontstaan de meeste ongewenste zwangerschappen bij dronken vrouwen. Dat meldt het medische weekblad de Huisarts.

wverhaert

De beschikbare cijfers komen uit een Brits onderzoek. Daaruit blijkt dat 42% van de bevraagde mannen en 39% van de bevraagde vrouwen tussen 16 en 24 jaar tijdens de laatste week voor de enquête te veel alcohol consumeerden. De British Medical Association legt de grens op 21 glazen per week voor mannen en 14 voor vrouwen.

De nare gevolgen van overmatig alcoholgebruik kunnen bij vrouwen zo mogelijk nog meer uitgesproken zijn dan bij mannen. Naast de effecten die men bij iedereen aantreft, moet men rekening houden met een aantal uitwerkingen waarvan vooral vrouwen de gebroken potten betalen.

Borstkanker

Het verband tussen alcohol en borstkanker is duidelijk aangetoond. Daarnaast ontstaan de meeste ongewenste zwangerschappen bij dronken vrouwen, aldus de Huisarts. Als vrouwen dronken zijn, hebben ze minder verweer tegen ongewenste intimiteiten.

Foetus in gevaar

Wie zwanger is en blijft drinken, stelt ook nog eens de foetus aan belangrijke risico's bloot. Een laag geboortegewicht en een zware mentale achterstand bij kinderen van chronisch drinkende moeders zijn welbekende feiten. Het zogenaamde foetale alcoholsyndroom is in de Verenigde Staten de belangrijkste oorzaak van hersenafwijkingen bij kinderen. Ook minder opvallende stoornissen, zoals ADHD, kunnen het gevolg zijn van een overmatige blootstelling aan alcohol in utero, aldus de Huisarts.

Volgens de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) gaat 13% van de Belgische mannen en 6% van de vrouwen boven de voorgeschreven wekelijkse dosissen.