'Klimaatverandering ontkennen is geen optie meer'

Een bundeling van wetenschappelijke feiten over klimaatverandering moet elke twijfel wegnemen over de nood aan actie. Dit rapport van het Europees Parlement vormt een handig instrument voor alle partners in de strijd tegen de klimaatverandering.

ssimons

N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels verwelkomt de tekst: "De strijd tegen klimaatverandering is zonder twijfel één van de grootste uitdagingen waarop de internationale gemeenschap een antwoord moet vinden. Niets doen is geen optie."

De resolutie bevat volgende kernelementen:

Het Parlement erkent nadrukkelijk dat wetenschappelijke consensus bestaat over de rol van menselijke activiteiten bij de uitstoot van broeikasgassen en de verandering van het klimaat (zoals het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing). Het verwijst daarbij naar de cijfers van het vierde rapport van het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change): tussen 1970 en 2004 is de uitstoot van koolstofdioxide wereldwijd met circa 80 % toegenomen.

Een stijging van meer dan 2°C zou desastreuze gevolgen hebben niet alleen voor de mens, maar ook voor tal van plant- en diersoorten. Om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd hiertoe te beperken moeten broeikasgasemissies tegen 2020 met 25%-40% verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Het Parlement vraagt om aanvullend onderzoek naar de impact van biobrandstoffen en hun effect op de toename van ontbossing, de toename van de bebouwde landoppervlakte en de wereldvoedselvoorziening.

Meer over Frieda Brepoels