Vrij onderwijs scoort opvallend beter dan officiële net

Leerlingen uit het vrij onderwijs presteren veel beter op de vakken als wiskunde, lezen en wetenschappen dan studenten uit het officieel onderwijs. Dat blijkt uit testen die driejaarlijks worden uitgevoerd bij 15-jarigen. De cijfers werden vrijgegeven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

jrosquin

Uit het onderzoek waaraan 8.000 Vlaamse en Franstalige leerlingen deelnamen, blijkt dat Vlaamse jongeren beter scoren dan de Franstalige landgenoten. Vlamingen boeren er echter, zeker in vergelijking met Aziatische 15-jarigen, wel beetje bij beetje op achteruit.

Het niveauverschil tussen het officiële net en het vrij onderwijs is frappant. De Vlaamse jongeren van het vrij onderwijs zetten Europees afgetekend de beste prestaties neer voor wiskunde. Met het officiële net erbij gerekend zakt Vlaanderen echter af naar plaats vijf voor dat vak. Het officieel onderwijs doet het met zijn algemene 33ste stek even goed als het vrije Franstalige onderwijs. De verklaring voor de verschillen tussen de twee netten zouden niet gezocht moeten worden in de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen.