Kort parkeren geen optie

De stadswacht brengt momenteel het parkeergegeven in de kerkdorpen Bocholt en Kaulille in kaart.

ksleurs

“Wie parkeert waar en hoelang staat de wagen geparkeerd. Op die manier krijgen we zicht op het parkeergegeven in de twee dorpcentra,” zegt schepen Claessens.

“Vandaag komt lang parkeren op die locaties veelvuldig voor. In de omgeving van handelszaken kan dat voor een probleem zorgen. Na evaluatie van die gegevens gaan we langparkeerders sensibiliseren om in Bocholt aan het kerkplein en aan de bibliotheek te parkeren. In Kaulille kan dat aan de kerk en achter De Kroon.”

De invoering van kort parkeren in het centrum is momenteel geen optie.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio