Belasting op leegstand

De stad Halen krijgt 409 euro van het Vlaams gewest. Het gaat om achterstallen van de opcentiemen op de Vlaamse heffing op de leegstand van gebouwen voor 2002, 2003 en 2004.

ksleurs

Halen heft op deze Vlaamse belasting 100 opcentiemen. De stad wil zo woningeigenaars ertoe aanzetten hun leegstaande gebouwen een opknapbeurt te geven ofwel er iets anders in de plaats te bouwen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio