Vandeurzen: 'Niemand kwam te vroeg vrij'

Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) zegde dinsdag in de Kamer aan Bert Schoofs (VB) en Raf Terwingen (CD&V) dat hij ”geen weet heeft van veroordeelden die te vroeg zijn vrijgekomen omdat hun straftijd verkeerd was berekend”.

ssimons

Vrijdag had de Brusselse strafuitvoeringsrechter Freddy Pieters op een studiedag van de Hoge Raad voor de Justitie gezegd dat mogelijk tientallen recidivisten te vroeg waren vrijgekomen door een foute interpretatie van de wet, die justitieminister Laurette Onkelinx (PS) tussen 2004 en 2007 in een circulaire had gemaakt. Schoofs en Terwingen wilden weten wat er van aan was.

Vandeurzen zegde dat de strafuitvoeringsrechtbanken, de parketten en het Hof van Cassatie nog altijd moeten nagaan of een veroordeelde wel voldoende lang heeft gezeten om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. “Het gerecht controleert die termijnen”, zo stelde Vandeurzen.

De minister gaf toe dat de griffies van de gevangenissen op basis van het vonnis nagaan of iemand recidivist is of niet en dat daarbij misschien verschillend wordt geïnterpreteerd. Om interpretatieverschillen in de wet tegen te gaan, heeft Vandeurzen nu een aantal experten bijeengeroepen. Zij moeten duidelijke instructies opstellen zodat de wet overal op dezelfde wijze wordt toegepast. Er komt bovendien een nieuwe versie van het computerprogramma dat de strafduur moet berekenen.

Vandeurzen vond het probleem dat Pieters aansneed “ernstig” en zegde dat ”de parketten in de toekomst nauwer zullen moeten toezien op de uitvoering van de straf. Ze zullen ook actiever moeten optreden als de termijnen voor vrijlating niet nauwkeurig worden gevolgd.”

Lees er meer over op de expertenpagina van John De Wit..

Meer over Jo Vandeurzen