Hasselaar toch in hoger beroep in zaak baby D.

Hasselaar Bart Philtjens gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Utrecht die twee weken geleden besliste om ‘baby D.’ definitief toe te kennen aan de Nederlandse pleegouders.

ksleurs

In hoger beroep zal nu de rechtbank van Amsterdam de knoop moeten doorhakken. “Ik heb weer een sprankeltje hoop”, zegt Bart Philtjens.

Bart Philtjens geeft de strijd om zijn biologische dochter nog niet op. Zo heeft de Hasselaar in Nederland hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank van Utrecht. Die besliste op 8 mei om de driejarige peuter D. definitief toe te wijzen aan de pleegouders in Nederland.

“De rechtbank heeft die beslissing genomen tegen het advies van de Raad voor de Kinderbescherming in terwijl de rechtbank dat advies zelf had gevraagd. Dat is een van de elementen die we in hoger beroep gaan gebruiken”, zegt Philtjens.

Gesprek met voogd

De rechtbank van Utrecht duidde twee weken geleden ook een voogd aan die voorlopig een jaar lang toezicht zal houden op de Nederlandse pleegouders en baby D.

“De voogd is nu met een gespreksronde begonnen. Deze week heeft ze gesproken met de Nederlandse pleegouders, volgende week praat ze met baby D. en de week daarop heeft ze met ons een onderhoud,” zegt Philtjens.

De rechtbank van Utrecht had Philtjens twee weken geleden nog aangeraden niet in hoger beroep te gaan, omdat hij dan alle kansen zou verliezen om zijn dochter nog ooit te kunnen zien.

“Mijn advocaat heeft mij gezegd dat we ons niet zomaar bij de uitspraak mogen neerleggen”, aldus Philtjens. “En ondanks dat hoger beroep heb ik toch al een gesprek gekregen met de voogd.”

Of Philtjens door het onderhoud met de voogd een kans maakt om zijn dochter snel te kunnen zien, is niet duidelijk. De uitspraak van de rechtbank van Amsterdam kan nog gemakkelijk een half jaar tot een jaar op zich laten wachten.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio