Base wil gsm-mast plaatsen in Gildestraat in Koersel

Gsm-operator Base heeft een bouwaanvraag ingediend voor een mast aan de gildezaal in de Gildestraat in Koersel.

“Het is de bedoeling om de staande wip, die 27 meter hoog is, op te trekken tot 33 meter”, legt schepen voor Ruimtelijke ordening Anne Cuypers uit. “Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld dat loopt tot 15 juni. Omwonenden hebben dus nog ruim de tijd om bezwaren in te dienen.”

Schepen Cuypers heeft wel haar bedenkingen bij de huidige gang van zaken. “Eind 2007 heeft Base van het stadsbestuur een vergunning gekregen voor een gsm-mast aan ’t Fonteintje, in vogelvlucht anderhalve kilometer verder. Waarom wil Base nu plots een andere locatie? We proberen de masten zoveel mogelijk uit bewoonde buurten te houden, zodat ze het minst storen. Het schepencollege zal na het openbaar onderzoek advies uitbrengen.”

In de buurt is al via pamfletten al opgeroepen om te protesteren.

RV

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio