Raadszitting voortijdig stopgezet

De gemeenteraadszitting in Tessenderlo is voortijdig stopgezet. De oppositie wilde niet meestemmen over een punt dat bij hoogdringendheid was ingediend, en zo geraakte de meerderheid niet aan voldoende stemmen. Na een schorsing moest de raad beëindigd worden.

Eén van de voorwaarden om te kunnen toetreden tot het lokaal pact dat door de regering wordt aangeboden, is het afschaffen van de forfaitaire huisvuilbelasting. Dat agendapunt werd daarom op vraag van de voorzitter bij hoogdringendheid als eerste voorgelegd en ook goedgekeurd door alle raadsleden. De opbrengst van de forfaitaire huisvuilbelasting zit echter al vervat in het meerjarenplan.

“Daarom vraag ik de gemeenteraad om in de plaats van onze huisvuilbelasting een algemene dienstenbelasting goed te keuren voor de jaren 2009 tot 2012”, vroeg voorzitter Herman Geyskens.

Dat was niet naar de zin van de CD&V-fractie: “U hebt uw voorstel te laat ingediend, het is dus niet reglementair, en wij weigeren dit goed te keuren”, repliceerde Miel Meeus. Een agendapunt dat bij hoogdringendheid wordt ingediend, heeft een tweederdemeerderheid nodig. Daarom was de goedkeuring door de oppositie noodzakelijk. De gemeenteraad werd een kwartier geschorst voor overleg. Ook dat overleg bracht geen baat. Voorzitter Herman Geyskens besloot dan de gemeenteraad definitief te schorsen: “Enkel omwille van de procedure”, zei de verbolgen voorzitter.

IP

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio