School in Geneiken breidt uit

Vanaf volgend schooljaar wordt het eerste leerjaar van de gemeentelijke lagere school in Geneiken in twee gesplitst.

Door die groei van leerlingen moet er in afwachting van een nieuw schoolgebouw alvast wat verhuisd en uitgebreid worden.

•Schepen van Onderwijs Betty Luyten: ”Voor het eerst zullen er twee eerste leerjaren zijn. Omdat we met plaatsgebrek kampen, zullen we de buitenschoolse opvang ’t Sjamajeeke verhuizen naar drie woningen in de Voortstraat. De vrijgekomen ruimte wordt dan een klaslokaal. In ’t Sjamajeeke kunnen we nu 42 kinderen opvangen, na de verhuizing worden er dat 62. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ook beslist dat er een nieuwe gemeenteschool komt. Als die gerealiseerd is, zal ook de buitenschoolse opvang daar een onderkomen krijgen."

• Voor het drukken van het gemeentelijk tijdschrift ‘De Lummenaar’, de activiteitenkalender en het seniorenkrantje wordt jaarlijks 24.000 euro uitgetrokken.

“De Lummenaar zal vanaf nu geen vier keer maar zes keer per jaar verschijnen”, meldt schepen Luc Put. “Er worden 6.200 exemplaren gedrukt van 16 A5-pagina’s. Achteraan wordt telkens een activiteitenkalender vastgeniet. Daarin zullen ook alle activiteiten van de gemeentelijke raden en diensten worden opgenomen. Het seniorenkrantje zal vier keer per jaar worden verspreid bij de 2.200 leden.”

KLu

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio