Kwaliteit Vlaamse zwemwaters is verbeterd

Print
Kwaliteit Vlaamse zwemwaters is verbeterd

Kwaliteit Vlaamse zwemwaters is verbeterd

De kwaliteit van het zwemwater in Vlaanderen is in 2007 aanzienlijk verbeterd, meldt Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V).

Wekelijks laat de Vlaamse overheid de kwaliteit van het zwemwater in zoetwaterplassen controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor het kustwater worden twee controles per week uitgevoerd.

Uit de meetgegevens van 2007 blijkt dat de zwemwaterkwaliteit zowel aan de kust als in het binnenland aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van 2006.

Wat het kustwater betreft voldeed vorig jaar 50% van de stranden aan de richtwaarden. Bij de zwem- en recreatievijvers voldeed vorig jaar 67%.