Gedicht rond de Maaseiker identiteitscrisis

Print
Maaseik - Naar aanleiding van de persconferentie van 09/05/08 over "De Maaseiker identiteitscrisis" gehouden door de Heer José Raets, met als belangrijkste ingrediënt: "de psychologie van het Lam Gods" van Jan Van Eyck, werd het volgende gedicht als poëtische afsluiter voorgedragen.

't Is een alom subtiel articuleren,
't zich zelve zijn van schaduw en van licht;
ieder gelaat laat je mystiek vibreren,
de hele pelgrimstocht wordt bij 't passeren
één woordeloos en eindeloos gedicht

Geen enk'le tint klinkt hard of overdreven,
zo gregoriaans onpeilbaar is je taal;
de eeuwigheid laat je in kleuren leven,
het offerlam, centraal en hoog verheven:
liturgisch gaaf en toch monumentaal.

Je weet 't geheel symmetrisch in te delen,
'n miniatuur zit zuiver picturaal
uitbundig steeds met licht en kleur te spelen,
terwijl de mens, in ieder der panelen,
terzelfder tijd zo aards is als sacraal.

En hoofser nog dan Oosterse ikonen,
laat je in deze hemelse triptiek
plechtig de Christus-mens tot koning kronen
wijl maagden, begeleid door orgeltonen
de werk'lijkheid vertalen in lyriek.

Een mozaiëk van stemmige choralen
vol piëteit - een bas-reliëf gelijk -
en aan de einder...'t koor der kathedralen.
Uit diep respect zwijg ik in alle talen
als ik je zie in Gent of in Maaseik.

Auteur: HBvL-stadsdichter Herman Hendrix

Dit artikel werd geschreven door een burger en kadert in het project 'Burgerjournalistiek'. Wil je ook graag artikeltjes schrijven? Lees dan het artikel over dit project.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio