Nieuwe cycloon bedreigt Myanmar

Print
Nieuwe cycloon bedreigt Myanmar

Nieuwe cycloon bedreigt Myanmar

Volgens weersvoorspellingen van de Verenigde Naties vormt er zich een nieuwe cycloon die Myanmar teistert. Een humanitaire hulpmedewerksters zei nog niet te kunnen voorspellen waar de cycloon zich zou vormen, maar noemde het alleszins "vreselijk nieuws".

De cycloon Nargis die op 2 en 3 mei een spoor van vernieling achterliet in de Irrawady delta heeft al 60.000 doden of vermisten opgeleverd. Ondanks de enorme omvang van de ramp en de dreiging van grote epidemieën blijft de Myanmarese overheid weigerachtig staan tegenover buitenlandse hulp. Volgens een hulpmedewerker wil de junta de aangeleverde goederen per se zelf uitdelen aan de bevolking "om hen te doen geloven dat ze er zelf alles aan doen om de hulpbehoevenden te redden." De hulpverlening wordt bovendien nog eens extra bemoeilijkt door de hevige regenval. Vele kinderen zouden al ziek zijn geworden van het eten van natte rijst.

Scherpe kritiek

De internationale gemeenschap wil echter niet langer lijdzaam toezien. Er gaan stemmen op om hulp te bieden aan de getroffen bevolking, buiten het militaire regime om. Volgens EU-topdiplomaat zou het VN-charter daartoe de mogelijkheid bieden. Ook de Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-Moon haalde gisteren hard uit naar de tegenwerkende Myanmarese overheid.

EU-commissaris voor Ontwikkelingshulp Louis Michel komt vandaag aan in de getroffen regio. Hij is een van de weinige buitenlandse gezagsdragers die een visum voor het land kreeg. Michel wil met het regime praten, maar hen geen grote verwijten naar het hoofd slingeren. België geeft alles samen één miljoen euro voor de slachtoffers van de cycloon in Myanmar. De federale regering trekt 900.000 euro uit, de Vlaamse regering komt met 100.000 euro over de brug.