Afval met asbest gratis wegvoeren

Kortessem - Asbesthoudend afval van particulieren kan voortaan gratis naar het gemeentelijk containerpark in de KMO-zone Herbroek gebracht worden.

Schepen Willy Claes: “De verpakking van het asbesthoudend afval en het vervoer naar het containerpark vereisen echter een aantal zorgvuldige maatregelen. Bij afbraak van asbesthoudend materiaal zoals golfplaten, gevelleien of bloembakken is het aangeraden het materiaal te bevochtigen, zodat de kankerverwekkende stof niet vrij kan komen. Op het containerpark is een container voorzien om het afval te dumpen.” Info: milieudienst, 011/37.91.57.

FrCr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio