’Van Cau’ ligt opnieuw onder vuur

Voormalig Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS), die door sommigen met de vinger gewezen wordt voor zijn rol als expert in het kader van de mogelijke fusie van kabelverdeler Brutélé en de Luikse intercommunale Tecteo, spreekt van een “persoonlijke oorlog”, waartegen hij “al langer strijd moet leveren”.

wverhaert

Eerder had de RTBF aangekondigd dat de gemeenteraad van Charleroi “een machtsaffaire” aanklaagt tussen Van Cauwenberghe en de Luikse elektriciteitsmaatschappij (ALE), in het kader van de fusie tussen ALETélédis (de oude naam van Tecteo) en Brutélé. Onder meer de Brusselse aandeelhouders van Brutélé zouden zich bedreigd voelen door een “vreemde” alliantie tussen Van Cau en de Luikse aandeelhouders van ALE, in een fusie die gericht is op de Luikse belangen.

Expert

Van Cauwenberghe wil graag de integratie van ALE en Brutélé realiseren. Volgens de RTBF zou hij als expert zijn aangeduid “uit persoonlijke financiële interesse” en onderhandelt hij over de fusie “op zijn manier”.

Van Cauwenberghe weerlegt die kritiek. Hij preciseert dat hij als expert aangeduid werd omdat hij niet langer over een lokaal mandaat beschikte en dat hij bij elke vergadering aan de bestuurders verslag uitbrengt.