Woeling ruimt plaats voor nieuw jeugdcentrum

Leopoldsburg - Het voorstel van het schepencollege om een nieuw jeugdcentrum te bouwen op de plaats waar het vroegere jeugdhuis De Woeling momenteel staat te verkommeren, was voor iedereen een verrassing.

Het dossier sleept immers ondertussen al meer dan 10 jaar aan. “Wie destijds ijverde voor een nieuw jeugdhuis, is nu eerder geïnteresseerd in het rusthuis”, klinkt het cynisch.

Zowel burgemeester Erwin Van Pée als jeugdschepen Herman Swerts beamen dat dit een uitzonderlijk moeilijk dossier was. “Oorspronkelijk was het ons plan om de bestaande Woeling te renoveren, maar dat bleek bouwkundig onmogelijk. Een verhuizing kon ook niet: ofwel vreesde de betrokken buurt voor overlast, ofwel lag het jeugdhuis te afgelegen, ofwel werd het voorziene budget overschreden. Uiteindelijk zijn we geland waar we destijds opgestegen zijn: met name De Woeling. Tijdens de laatste gemeenteraad werd dit voorstel door alle politieke fracties positief onthaald."

"Wij volgen hiermee het advies van de jeugdraad en zij hebben meteen een aantal zinvolle ideeën gelanceerd voor de inrichting van het nieuwe gebouw. Uitgangspunten zijn dat de nieuwbouw een onderdak moet bieden aan de uitleendienst, er moet een jeugdcafé ingericht worden met een polyvalente ruimte die kleinere fuiven mogelijk maken en het gebouw moet vooral functioneel zijn met gebruik van sobere duurzame materialen. Eerdere plannen voorzagen een budget van 1 miljoen euro, maar dat lijkt ons in de huidige omstandigheden overdreven en dat gaan we dan ook flink terugschroeven. Wij hopen volgend jaar de deuren van het nieuwe jeugdcentrum te openen. Eind september zoeken we alvast een andere tijdelijke stek voor de jeugd omdat de onderhoudskosten van de lokalen in het centraal messcomplex te hoog liggen.”

SB

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio