“Zelfs het beleidsplan 2016 zit er al in”

Diepenbeek - De Diepenbeekse auteur Jef Castermans stelt zondag in de Diepenbeekse bibliotheek zijn tweede boek ‘In de ban van de lans’ voor. Een verhaal waarin de gepensioneerde leraar geschiedenis de waarheid verweeft met fictie, wat tot verrassende en vreemde resultaten leidt.

“Vanuit mijn hobby bij de heemkundige kring en als lid van de culturele raad ben je uiteraard met de geschiedenis van je dorp, Diepenbeek, bezig”, vertelt Jef over het ontstaan van zijn boek. “Ik heb me laten gaan vanaf het moment dat de heer van Diepenbeek mee op kruistochten is vertrokken met beroemdheden uit die tijd als Frederik Barbarossa en Richard Leeuwenhart."

"Ook de graaf van Loon behoort tot het gezelschap. Op zeker moment vormt hij, in Turkije, met de heer van Diepenbeek de voorhoede. Ze geraken echter de rest van hun groep kwijt maar in plaats van in conflict te treden worden ze door de Turken bijzonder goed ontvangen. Ze krijgen zelfs een opvallend geschenk: de lans van Longinus, een Romeinse soldaat, waarmee Christus aan het kruis uiteindelijk gedood is."

"De lans geeft aan haar bezitter alle macht en dus besluiten de twee de lans terug aan de rechtmatige eigenaar te bezorgen, de keizer van Rome. Maar als ze daar toekomen is hij dood en gaat de lans mee naar Diepenbeek, dat plots een enorme welstand kent. Toch zijn verschillende mensen op zoek naar de goed verborgen lans en zo verovert de aartsbisschop van Keulen ze. Burgemeester Slegers besluit echter in 1958 tot een inval in de Domstad, dat opzet slaagt en de lans verhuist definitief naar onze gemeente, waar het verhaal verder loopt.”

Computer
“Voor mij was het schrijven van dit boek een schitterende periode, ook al omdat ik daardoor geleerd heb met een computer om te gaan”, lacht Jef. “Ik heb zelfs doorgewerkt tot ik het beleidsplan voor 2016 klaar had. De politici doen er mee wat ze willen, maar volgens mij kunnen ze er zeker goede dingen uit plukken.”

Dirk JACOBS


‘In de ban van de lans’ kost 10 euro en is zondag te koop in de Diepenbeekse bib, nadien bij Jef Castermans zelf. Tel. 011/32.40.80.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio