Kruispunt in Raapstraat maakt Stal veiliger

Beringen - Het stadsbestuur gaat een nieuwe proefopstelling testen om het kruispunt van de Raapstraat met de Drie Gezustersstraat in Stal verkeersveiliger te maken.

“In eerste instantie hadden we beslist om een proefopstelling in de vorm van een minirotonde te voorzien”, legt schepen van Mobiliteit Ann Cuypers uit. “Door de beperkte rijwegbreedte en manoeuvreerruimte wordt de rand van de weg echter stuk gereden. Om dat probleem op te lossen heeft de dienst verkeer voorgesteld om een andere proefopstelling te plaatsen. Daardoor wordt de Raapstraat aan beide zijden van de Drie Gezustersstraat haaks aangesloten, zodat er twee T-aansluitingen ontstaan. Op die manier moet het gemotoriseerd verkeer zijn snelheid afremmen, waardoor de verkeersveiligheid verhoogd wordt. Na een aantal weken zal er een enquête naar de omwonenden gestuurd worden, waarin zowel de minirotonde als het nieuwe voorstel zullen geëvalueerd worden. Ook het oudercomité van de Picardschool zal bij de evaluatie betrokken worden.”

Even verderop, waar de Raapstraat aansluit op de Nieuwendijk en aan de overkant in de Korspelheidestraat overgaat, hebben de omwonenden in een petitie op een rotonde aangedrongen.
“We kunnen niet overal rotondes aanleggen”, merkt Ann Cuypers hierbij op. “Het is daar inderdaad een gevaarlijke oversteek maar de beveiliging van dat punt moet in het geheel van de werken aan de Nieuwendijk gezien worden. We zijn wel van oordeel dat zowel daar als aan de Guido Gezellestraat een beveiligde oversteek moet aangelegd worden.”

RV

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio