Soldaat weggepest omdat hij niet in God gelooft

Een Amerikaanse Irakveteraan heeft een klacht aangespannen tegen het leger nadat hij werd weggepest omdat hij niet in God gelooft.

jrosquin

De 23-jarige Jeremy Hall uit North-Carolina maakte duidelijk geen geheim van zijn geloofsovertuiging en werd daarom al snel tot 'the atheist guy' omgedoopt. Het roddelen ontspoorde al snel tot pestgedrag. Zo werd hij verweten de duivel te aanbidden en werd het valselijke verhaal verspreid dat hij actief homo is.

Nochtans noemt Hall zichzelf een sociale en vriendelijke jongen die zijn maten naar de kerk in Irak reed en zich eerbiedig stil hield toen de rest bad voor het eten.

Op een vraag van zijn commandant of hij dan echt niet in God gelooft, antwoordde hij: "Ik geloof in plexiglas" en "Je leeft, dan ga je dood en dan ben je wormenvoer."

Vanaf dat moment werd hij gepest en teruggeplaatst naar Amerika. Een bevordering tot sergeant werd volgens hem vanwege zijn overtuiging geblokkeerd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer