Leterme verdedigt wooncode voor Europa

Premier Yves Leterme heeft de Vlaamse Wooncode verdedigd in een interview met de Europese nieuwszender

Euronews

. Volgens Leterme bevordert de Wooncode de integratie.

pirombouts

"Aan kandidaten voor een sociale woning de kans geven om zich via de taal te integreren is een middel tot sociale emancipatie", sprak hij. De Vlaamse wooncode eist van kandidaten voor een sociale huurwoning eist dat ze bereid zijn Nederlands te leren.

"De gebrekkige kennis van een taal als het Frans of het Nederlands in België is een bron van sociale ongelijkheid", sprak de premier. "Er zijn op dit ogenblik kinderen die hun schoolloopbaan beginnen zonder dat ze Frans of Nederlands kennen. Dat is een sociaal drama", aldus Leterme.

De Vlaame Wooncode ligt al langer onder vuur in Franstalig België en een recent VN-rapport stelt dat de Wooncode "discrimineert". De Europese Commissie onderzoekt het decreet.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer