Gentse OCMW-raad stemt opnieuw pro hoofddoek

Gisterenavond werd in de Gentse OCMW-raad een voorstel van Groen! goedgekeurd dat het dragen van een hoofddoek voor OCMW-personeelsleden expliciet toelaat.

ssimons

Eerder stemde een wisselmeerderheid van sp.a, spirit en Groen! al voor een dergelijk voorstel, maar dat voorstel werd indertijd geschorst door de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys na een klacht van raadsleden van Open Vld, CD&V, N-VA en Vlaams Belang. Denys meende dat het raadsbesluit strijdig was met een artikel uit het OCMW-decreet. Het artikel stelt dat de statuten van het OCMW-personeel dezelfde moeten zijn als dat van het stadspersoneel. Voor het stadspersoneel geldt er wél een hoofddoekenverbod. Groen! wijzigde vervolgens haar voorstel op een aantal punten.

Raadsleden Elke Sleurs (N-VA) en Chantal Sysmans (CD&V) zijn echter van mening dat het besluit nog steeds in strijd is met het artikel. Zij zullen opnieuw klacht indienen en hebben er het volste vertrouwen in dat het voorstel opnieuw geschorst wordt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer