Voorakkoord voor deel van personeel Electrabel

Er is maandagnamiddag bij Electrabel een voorakkoord bereikt voor de bedienden die werken voor "Net Management". De directie van de energieproducent stelt een loonsverhoging voor van 4 procent voor de bedienden die na 2002 aangeworven zijn. Het voorakkoord wordt in de komende dagen voorgelegd, zo vernam Belga van vakbondszijde.

Belga

"De directie wilde eerst dat de verhogingen toegepast zouden worden op basis van individuele evaluaties. Wij wilden dat ze zouden gelden voor alle salarissen", zegt Bruno Baudson, nationaal secretaris van de christelijke bediendevakbond CNE (LBC). Het voorakkoord geldt enkel voor de bedienden bij "Net Management". Dat zijn de netwerk- en niet de productiediensten. Het voorakkoord voorziet dat werknemers die na 2002 zijn aangeworven een salarisverhoging krijgen per twee jaar anciënniteit, of twee keer 2 procent.

Dinsdag worden de onderhandelingen tussen directie en vakbonden voortgezet. Dan wordt getracht een voorakkoord te bereiken voor de productiebedienden en dus tot een oplossing te komen voor de vestiging in Tihange.

Volgens de vakbonden krijgt sinds 2002 elke nieuwe werknemer in de gas- en elektriciteitssector een loon dat tot 30 procent lager ligt dan dat van collega's die voor 2002 werden aangeworven voor hetzelfde werk.

Op de site in Frameries, waar maandagochtend een spontane staking uitbrak, zou het werk geleidelijk aan hervat worden. Aan de kerncentrale in Tihange zou de staking versoepeld worden in afwachting van wat de onderhandelingen dinsdag opleveren.