Jong CD&V kan zich niet in akkoord vinden

Jong CD&V gaat niet akkoord met het communautair akkoord dat de Raad van Wijzen de voorbije nacht afsloot. De jongerenafdeling van de Vlaamse christendemocraten kan zich vooral niet vinden in het tweede pakket. "De tekst werd opgesteld in onduidelijke en voorwaardelijke termen en biedt geen enkele garantie op de realisatie van de vooropgestelde tweede fase van de staatshervorming", zegt voorzitter Bert De Brabandere.

Belga

Het lijkt er volgens De Brabandere op neer te komen dat er op 23 maart een nieuwe interim-regering van start gaat. "Dit kan niet de bedoeling zijn. Het CD&V-congres ging enkel akkoord met een interim-regering die tegen 23 maart een volwaardige regering op poten zet die de noodzakelijke hervormingen in ons land doorvoert (...) Deze voorwaarden zijn niet vervuld. Geen enkele goede huisvader stapt in een akkoord zonder duidelijke afspraken over de volledige deal", luidt het.

Hij verwacht ook niet dat het akkoord en het dossier rond de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet voor de nodige communautaire rust zullen zorgen. Het akkoord spreekt over een onderhandelde oplossing voor BHV. Voor Jong CD&V moet over de uitvoering van een arrest van het Grondwettelijk Hof niet onderhandeld worden.

Bovendien brengen onderhandelingen die op geen enkele manier door het regeerakkoord voorbereid zijn, het risico met zich mee dat de nieuwe interimregering op ieder moment uit elkaar kan vallen, luidt het.

De jonge christendemocraten vinden ook dat de 65 miljoen euro die is voorzien voor Brussel niet tegemoet komt aan de specifieke uitdagingen waarmee Brussel wordt geconfronteerd. Wel staat Jong CD&V hervormingen voor die ervoor zorgen dat Brussel haar rol als hoofdstad op een efficiënte manier kan uitvoeren.

Een andere zorg bestaat erin dat het federale niveau kan tussenkomen wanneer de regio's laattijdig zijn met het omzetten van de Europese wetgeving. De communautaire orde is immers niet gediend met een federale tussenkomst op gewestelijke bevoegdheidspakketten.