Vlaamse Gewest keerde in 2007 voor 60 mio euro renovatiepremies uit

Het Vlaams Gewest keerde in 2007 voor bijna 60 miljoen euro premies uit voor het aanpassen, verbeteren of renoveren van woningen. Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister Marino Keulen op vragen van Mark Demesmaeker (N-VA).

Belga

Er werd meer bepaald 45,27 miljoen euro uitgetrokken voor renovatiepremies, 11,8 miljoen euro voor verbeteringspremies en 1,1 miljoen euro voor aanpassingspremies.

In totaal werden 7.437 premies uitgekeerd om woningen te renoveren en 2.141 aanvragen geweigerd, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 6.087 euro per premie. Voor verbeteringswerkzaamheden werden 9.235 premies uitbetaald en 3.407 aanvragen geweigerd. De gemiddelde verbeteringspremie vorig jaar was goed voor 1.287 euro. Tot slot werden ook 962 premies betaald (363 aanvragen geweigerd) aan ouderen die de woning wilden aanpassen. De gemiddelde premie bedroeg 1.200 euro.