Let op het kadastraal inkomen

U moet het kadaster op de hoogte brengen binnen de dertig dagen nadat u in uw nieuwe woning getrokken bent. Het formulier dat u hiervoor nodig hebt, wordt u automatisch toegestuurd na uw verhuizing.

ksleurs

BR />

U krijgt een kadastraal inkomen (K.I.) toegekend. Dit is een fictief huurinkomen dat elk jaar geïndexeerd wordt en de basis vormt voor de inkomstenbelasting op uw woning. Binnen de twee maanden kunt u bezwaar indienen tegen het toegekende K.I. en zelf een ander bedrag voorstellen.

De inkomstenbelasting op uw woning, de onroerende voorheffing, wordt verlaagd als u een kleine woning hebt met een K.I. onder de 743,68 euro, als er een inwonende is met een handicap van minstens 66% of als u twee of meer kinderen ten laste hebt. Deze voordelen worden in het Vlaams gewest automatisch toegekend.