VS willen dwingend akkoord tekenen over CO2-uitstoot

De Verenigde Staten zijn klaar om een internationaal akkoord te tekenen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het akkoord zou in juli kunnen bekendgemaakt worden. Dat meldt Daniël Price, een hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering, maandag in Parijs.

Belga

"De VS zijn bereid een dwingend internationaal akkoord betreffende de beperking van broeikasgassen te tekenen (...) waardoor alle grote economieën gelijkaardige engagementen nemen", aldus Price, raadsman van president George Bush voor internationale economische zaken. "Dit akkoord zou kunnen aangekondigd worden samen met de G8 begin juli in Japan", zo zei hij.

Price bevindt zich samen met Jim Connaughton, de milieuraadgever van president Bush, in Parijs om de vergadering van de "grootste vervuilende economieën" voor te bereiden: dat zijn zestien landen die verantwoordelijk zijn voor tachtig procent van de uitstoot, waaronder de G8 en China, India, Brazilië en Zuid-Afrika.

De VS lanceerden in juni 2007 op de G8 in Heiligendamm het MEM-proces (Major economies meeting). Een eerste top had plaats in september in Washington. Eind januari kwamen experten bijeen in Hawaï.

"Het is erg frustrerend dat altijd gesuggereerd wordt dat de VS vrijwillige engagementen verkiezen: ik wil het klaar en duidelijk zeggen: dat is gewoonweg niet waar", en hij wees erop dat de VS de laatste jaren dwingende reductieprogramma's hebben goedgekeurd die betrekking hebben op de acht belangrijkste sectoren.

"Er is niet slechts een mechanisme om de klimaatwijziging aan te pakken", zo zei hij, doelend op het Kyotoprotocol, dat door zijn land niet ondertekend is.