Plan voor verzorgd wonen in kasteel Grevenbroek

De nv Belstars wil luxueuze zorgwoningen inrichten in en rond het kasteel Grevenbroek, in de volksmond het kasteel van de kruisheren. Volgens hoofdaandeelhouder Johan Kluijtmans is het project nodig om het kasteel in Achel in stand te kunnen houden. Het gemeentebestuur staat open voor de plannen, op voorwaarde dat het kasteelpark publiek toegankelijk wordt. De milieuvereniging Isis heeft serieuze bedenkingen.

BR />

De familie Kluijtmans kocht het romantische kasteel en bijhorend parkgebied in 1992, en opende een restaurant in het Koetshuis. Het kasteel is aan restauratie toe. “We hebben er al sinds ‘92 geld ingestopt”, zegt Johan Kluijtmans.

“Ik heb het destijds gekocht uit idealisme, maar het mag natuurlijk geen blok aan het been worden. Daarom hebben we nu een idee rond verzorgd wonen. Of dat nu servicewoningen of -flats worden, dat weten we nog niet. Omdat het om een niet-gesubsidieerd privéproject gaat, zullen we ons in ieder geval moeten richten op de luxe- of middenklasse. We gaan nu eerst een masterplan opstellen om duidelijk te maken wat we willen. Vervolgens moeten er nog een milieueffectenrapport en ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgesteld.”

Belangen

Er is al een studiebureau aan de slag geweest, en de eerste voorstellen stuiten op scherpe tegenkanting van de Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging Isis. “Het project is in strijd met het Structuurplan Vlaanderen, dat ervan uitgaat dat de resterende open ruimte dient te worden behouden en zo mogelijk zelfs dient te worden versterkt”, zegt Jean-Pierre Sleurs (Isis).

“Het is ruimtelijk ook niet verantwoord, gezien de ligging in de Warmbeekvallei. Daarbij is de waardevermeerdering van 150 euro per are naar 15.000 euro een cadeau in particulier belang, ten koste van het bredere algemene belang”, klinkt het. Het argument dat de kasteeleigenaar met de opbrengsten het kasteel wil renoveren, veegt Isis van tafel. “Er zijn geen garanties dat de waardevermeerdering wordt aangewend voor enig algemeen belang. De eigenaar kan het domein later doorverkopen waarbij hij de waardevermeerdering te gelde maakt.”

Kans

Burgemeester Theo Schuurmans reageert teleurgesteld op de negatieve reactie. “Het concept is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) om hen van bij het prille begin te betrekken bij de besprekingen. Gecoro gaf groen licht voor de verdere ontwikkeling. Toen de heer Kluytmans bij het schepencollege aanklopte met een conceptnota voor een zorgtoeristisch project, stonden we daar zeker niet afkerig tegenover. We stelden de voorwaarde dat het park een openbaar karakter moet krijgen en toegankelijk moet zijn voor de gemeenschap.”

Zodra het plan een meer concrete vorm krijgt, zal iedere betrokken instantie de kans krijgen zijn zeg erover te doen. “Het is een feit dat het Grevenbroekkasteel, een historisch belangrijk monument, dringend aan renovatie toe is. Het gebouw is niet beschermd, wat inhoudt dat de restauratiekosten door de eigenaar betaald moeten worden, en die kunnen wel eens in de miljoenen euro’s lopen”, zegt de burgemeester.

Bijen halen niet vaak het nieuws, maar toen zelfs de Gentse Universiteit twee weken geleden alarm sloeg, was dat reden genoeg om te beseffen dat het hier om meer dan een bijzaak ging. Zowat overal ter wereld is 60 procent van de bijenkolonies weggevaagd. Grote boosdoener is de varroamijt, een minuscule spinachtige parasiet, die het leven uit de opgroeiende bijenlarve zuigt. De oplossing komt misschien uit Achel. “Al willen de universiteiten dit boerke nog niet geloven”, zegt imker Hubert Gorssen (67).

“De kasteeleigenaar is op zoek naar een manier om de broodnodige renovaties op een gezonde manier te kunnen financieren. Hij kan de procedure starten en het schepencollege weet dat het concept een kans maakt om de nodige vergunningen te krijgen. Aan iedereen zou ik willen zeggen: geef het project een kans, en denk na over wat er met het monument zal gebeuren als het niet onderhouden wordt. Als een kapitaalkrachtige koper opdaagt en er hekken rondzet, heeft niemand er nog iets aan. Met dit project krijgt Hamont-Achel een prachtig 17 hectare groot park gratis ter beschikking, met een zorgtoeristisch project waarin mensen tewerkgesteld worden.”

Linda THEUNISSEN/Guy THUWIS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio